Ssk Borç Sorgulama

SORU-1: Borcu yoktur yazıları mevcut uygulamada nasıl verilmektedir ?  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve uygulama yönetmelikleri uyarınca, Ünitelerimizden “borcu yoktur” yazısının talep edildiği durumlarda, yüklenicilerin (ihale üzerinde kalan isteklinin) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye çapında (tüm Sigorta/Sigorta İl Müdürlükleri bazında) sorgulama yapılması zorunlu olup, Ünitelerimizce de “borcu yoktur” yazıları işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden dolayı Kurumumuza borcunun olup olmadığı araştırıldıktan sonra  verilmektedir.

 

SORU-2: “e-borcu yoktur” projesi nedir?

 

            e-Borcu Yoktur Projesi, Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge uygulamasından yararlanan işverenlerimize, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle internet üzerinden Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan 7 gün 24 saat  “borcu yoktur yazılarını” alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır.  

 

SORU-3: e-borcu yoktur projesi neden geliştirilmiştir ? 

 

            Gerek işverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunun azaltılarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması, gerekse e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında Kurumumuz  tarafından  “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilmiştir.

           

SORU-4: e-borcu yoktur projesinin en önemli özelliği nedir? 

 

            Bu projenin en önemli özelliği, kamu kurumları içinde borcu yoktur belgelerinin internet ortamından verilebilmesine imkan sağlayan ilk örnek olması ve işverenlerin “SSK’dan borcu yoktur yazısını kısa sürede alamıyoruz” şeklindeki anlayışı ortadan kaldırarak, söz konusu taleplerin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanabilecek olmasıdır. 

                                                                                                                                                                          

SORU-5: e-borcu yoktur  uygulamasından beklenen faydalar nelerdir ?

 

ü  İşverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha kısa sürede ve doğru bir şekilde karşılanması,

ü  Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan işverenlerin 7 gün 24 saat “borcu yoktur yazılarını” alabilmelerine imkan sağlaması,

ü  İşverenlerimizin sarfettikleri emek ve zaman kaybının en aza indirilmesi,

ü  Sorgulama kriterlerinde objektifliğin ve yeknesaklığın sağlanması,

ü  İnsani unsurlardan kaynaklanan hatalı değerlendirmelere bağlı olarak Kurumumuza karşı açılan davaların ortadan kaldırılması,

ü  İşverenlerin ihalelerden yasaklanmalarının önüne geçilmesi,

ü  Kurumumuza karşı oluşan olumsuz intibaların ortadan kaldırılması,

ü  Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunu azaltarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması,

ü  Sorgulama sonuçlarının ihale makamı tarafından kontrol ve teyit edilebilmesi,

ü  e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması,

 

 

 

SORU-6: e-borcu yoktur işverenlere nasıl bir  kolaylık getiriyor?

 

             İşverenler, e-borcu yoktur projesi ile Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan, strese girmeden e-borcu yoktur belgesi alarak,  zamandan ve işgücünden tasarruf sağlama, işyerlerinin tahakkuk-tahsilat bilgilerini ve geçmiş borçlarını izleyebilme, daha kolay ve hızlı bir şekilde borcu yoktur yazısı alabilme imkanına kavuşacaklardır.

 

SORU-7: e-borcu yoktur uygulamasının ihale makamları ve diğer kurum ve kişilere  herhangi bir faydası var mıdır?

        

            İhale makamları ile diğer kurum ve kuruluşlarca, gerçek veya tüzel kişilerin ibraz ettiği        e-Borcu Yoktur Belgesinin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde, Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresindeki İnteraktif Uygulamalar” menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu Yoktur  Belgesi Kontrol Uygulaması” seçeneği işaretlendikten sonra e-Borcu Yoktur belgesinin sağ  üst köşesinde yer alan Kurumca üretilmiş olan barkod / referans numarası girilmek suretiyle kontrol edebilecek ve Kurum sistemindeki e-Borcu Yoktur Belgesini görüntüleyebileceklerdir.                                                                                             

 

SORU-8: e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında internetten alınan e-borcu yoktur belgeleri ile hangi işlemler yapılabilecektir?

 

            e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında, Kurumumuz bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan bu belge ile işverenlerimiz, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hak edişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetler karşılığı olan ödemelerini ya da aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir.      

 

SORU-9: e-borcu yoktur ne zaman uygulamaya geçecektir?

 

            22.11.2005 tarihinde e-Borcu Yoktur uygulaması başlamıştır.

                 

SORU-10: Hangi işverenler e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilirler?

 

Sosyal Sigortalar Kurumunda tescilli işyeri bulunan ve bu işyeri için e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan tüm işverenler, e-borcu yoktur uygulamasından yararlanabilecektir.